, ,

Αναστολή της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων (Πρωτοβάθμιάς και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα σχολεία 2ης ευκαιρίας) των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Μύκης , τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ