Ενημέρωση για την εξέλιξη Σύμβασης

Ενημέρωση για την εξέλιξη της σύμβασης υπηρεσίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Μύκης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ