,

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 17/03/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 1924

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (10η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 21/03/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης του Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

3ο θέμα: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Εφοριών Δ. Μύκης οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

4ο θέμα: Αίτηση των Καρά-Οσμάν Καδριέ & Τσιλιγκήρ Εμρέ για συμψηφισμό βεβαιωθέντων ποσών τελών καθαριότητας, φωτισμού και ΤΑΠ. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

5ο θέμα: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2023-2026 της Κ.Δ.Ε.Μ. (Εισηγητής: Ραχμή Εγιούπ).

6ο θέμα: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «Mineral paths: Vacations and Nature with a Blink (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) «Βελτίωση των υποδομών των πρώην κοινοτικών χώρων στις Θέρμες / πηγές Medoussas / θερμότερης πηγής / ανακαίνιση ανοιχτής πηγής / εκσυγχρονισμός ιατρικού γραφείου» (πακέτο δράσεων WP4, παραδοτέο D4.4.2)», προϋπολογισμού 178.911,58 €, αναδόχου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Χορήγηση 2ης παράτασης των εργασιών με τίτλο: «Εργασίες ανακαίνισης του δαπέδου της κεντρικής πλατείας Ωραίου», προϋπολογισμού 34.999,00€, αναδόχου Μπαγντασαριάν Σαμβέλ. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

8ο θέμα: Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση των PRESS CONTAINER απορριμμάτων σε οικισμούς του Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 28.284,31€ (με Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου Κ/Ξ Αχριάν Μουσταφά-Κεχαγιά Αχμέτ. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

9ο θέμα: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «Υδρομάστευση πηγών Εχίνου», προϋπολογισμού 24.800,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου Αθανασίου Αριστοτέλη. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

10ο θέμα: Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου»: 45.000 € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μετά την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των Αφ. Τσίλογλου. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

11ο θέμα: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και έγκριση της υπ. αριθ. 7/2022 τεχνικής μελέτης της προμήθειας «Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό Δήμου Μύκης». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

12ο θέμα: Χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου: «Βελτίωση-Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Μύκης», με Α/Α 1 της Πράξης «Βελτίωση-Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Μύκης», με κωδικό ΟΠΣ “5034839” μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

13ο θέμα: Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου: «Καλλιέργεια πηγής στην περιοχή του Δημαρίου και μεταφορά του νερού για την ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου», με Α/Α 1 της Πράξης «Καλλιέργεια πηγής στην περιοχή του Δημαρίου και μεταφορά του νερού για την ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου» με κωδικό ΟΠΣ “5067360” συνολικού προϋπολογισμού 1.253.779,80 € χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν