Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης (δια περιφοράς)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 04/04/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 2251

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης στις 08/04/2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12:00 έως ώρα 14:00, όπως συμμετάσχουν σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα αποσταλούν στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους του Δ.Σ. Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θέλουν να έχουν τα ημερήσια θέματα, θα επικοινωνούν είτε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για να τους αποσταλούν αυτά με τον κλητήρα του Δ. Μύκης, είτε θα απευθύνονται στους πολιτικούς τους αρχηγούς για σχετική ενημέρωση.

Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ως εξής: Από ώρα 12:00 (έναρξη Δημοτικού Συμβουλίου), έως ώρα 14:00 (λήξη Δημοτικού Συμβουλίου), οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ενημερώνουν ο κάθε ένας προσωπικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για το τι ψηφίζουν ξεχωριστά για το κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • στα τηλέφωνα: 2541352311 (σταθερό) και  6989864711 (κινητό) ή
  • στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros.dsmykis@yahoo.com

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2023-2026 Δ. Μύκης. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολειών. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

4ο θέμα: Έγκριση μείωσης τελών αποχέτευσης έτους 2022. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

5ο θέμα: Ορισμός ορκωτών λογιστών ελέγχου διαχειριστικής περιόδου Κ.Δ.Ε.Μ. έτους 2021. (Εισηγητής: Ραχμή Εγιούπ).

6ο θέμα: Αίτημα παραίτησης προέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

7ο θέμα: Γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Δήμου Μύκης για την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης υπογείου αγωγού παραπλεύρως της οδού Ωραίο-Ρεύμα σε συνολικό μήκος 1.933μ. στα πλαίσια κατασκευής Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ισχύος 1,303 MW. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

8ο θέμα: Έγκριση μελέτης οριοθέτησης χειμάρρου στον βιολογικό καθαρισμό του οικισμού Κενταύρου. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

9ο θέμα: Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας:

                 Α. Συντήρηση και  Επισκευή  αμαξωμάτων: 5.000,00€.

                 Β. Συντήρηση και  Επισκευή βαφών (βαφείο): 3.000,00€ μετά από άγονους διαγωνισμούς.

(Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν