Πρόσκληση για κατεπείγουσα σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 04/05/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 2784

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (17η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε κατεπείγουσα διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου σήμερα 04/05/2022 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 14:30 έως ώρα 15:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι στη συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της κατεπείγουσας συνεδρίασης, που παρατίθεται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας αυτοματοποιημένων συστημάτων ανακύκλωσης στον Δήμο Μύκης. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν