Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (δια περιφοράς)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 12/05/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 2956

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (19η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 16/05/2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13:00 έως 14:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση ΧΕΠ προπληρωμής για ηλεκτροδότηση πηγής στον οικισμό Γλαύκης. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού για το A΄ τρίμηνο του 2022. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μύκης», 71.780,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. – ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. Ο.Ε. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Μύκης». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Έγκριση νέου προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποχέτευση – ΕΕΛ οικισμού Κενταύρου». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών καθαριότητας, φωτισμού & ΤΑΠ, λόγω λανθασμένης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους. (Εισηγητής: Γεώργιος Χιάλης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν