Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης/05/2022 (δια περιφοράς)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 13/05/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 2975

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης στις 17/05/2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00 έως 14:00, όπως συμμετάσχουν σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα αποσταλούν στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους του Δ.Σ. Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θέλουν να έχουν τα ημερήσια θέματα, θα επικοινωνούν είτε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για να τους αποσταλούν αυτά με τον κλητήρα του Δ. Μύκης, είτε θα απευθύνονται στους πολιτικούς τους αρχηγούς για σχετική ενημέρωση.

Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ως εξής: Από ώρα 12:00 (έναρξη Δημοτικού Συμβουλίου), έως ώρα 14:00 (λήξη Δημοτικού Συμβουλίου), οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ενημερώνουν ο κάθε ένας προσωπικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για το τι ψηφίζουν ξεχωριστά για το κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • στα τηλέφωνα: 2541352311 (σταθερό) και  6989864711 (κινητό) ή
  • στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros.dsmykis@yahoo.com

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Ανάγκη μίσθωσης ακινήτου στον οικισμό Εχίνου για την εγκατάσταση press-container. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Ολοκλήρωση ενεργειών Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

3ο θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου και ανάθεση υπόθεσης (Αδέσμευτη ΜΕΠΕ έκδοση εφημερίδων περιοδικών). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

4ο θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου και ανάθεση υπόθεσης (Θρακική Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Εταιρεία). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

5ο θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου και ανάθεση υπόθεσης (Β. Νταφούλης – αίτηση αναστολής απόφασης). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

6ο θέμα: Απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών: Α. Συντήρηση και επισκευή αμαξωμάτων: 5.000,00€

                                                                             Β. Συντήρηση και επισκευή βαφών (βαφείο): 3.000,00€

μετά από άγονους διαγωνισμούς στο συνεργείο: Γιουκσέλ Ογλού Γιασίν και Φεϊμή Ογλού. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού)

7ο θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με το άρθρο 17 Ανεξαρτησία και λειτουργία (παράγραφος 3β) του νόμου  4875/23.12.2021, ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” που αφορά: «απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αξιοποίησης  του Ιαματικού Φυσικού Πόρου Νερό Λουτρών περιοχής Θέρμων Εχίνου Δήμου Μύκης Ν. Ξάνθης». (Εισηγητής: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν