Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23/05/2022 (δια περιφοράς)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 18/05/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 3128

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (20η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 23/05/2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00 έως 13:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Πρακτικό 3 ανάδειξης οριστικού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» με αριθ. πρωτ. 2115/28-03-2022 της διακήρυξης. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

3ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής αποσφράγισης-αξιολόγησης απευθείας αναθέσεων που διενεργούνται ηλεκτρονικά μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έτους 2022. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και ΠΤΝΤ του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ. Μύκης» 29.428,84€ (με Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου Σιδηρόπουλου Σάββα. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Χορήγηση 2ης παράτασης «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ. Μύκης» 29.428,84€ (με Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου Σιδηρόπουλου Σάββα. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου και ανάθεση υπόθεσης (Αδέσμευτη ΜΕΠΕ έκδοση εφημερίδων περιοδικών). (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

7ο θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου και ανάθεση υπόθεσης (Θρακική Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Εταιρεία). (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

8ο θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου και ανάθεση υπόθεσης (Β. Νταφούλης – αίτηση αναστολής απόφασης). (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν