Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 03/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 30/05/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 3361

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (21η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 03/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (ηλεκτροδότηση Νέας Πηγής Γλαύκης). (Εισηγητής: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

2ο θέμα: Έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Καλλιέργεια πηγής στην περιοχή του Δημαρίου και μεταφορά του νερού για την ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου» και αποστολής Πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε., προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού με μέση έκπτωση 26,62%, με την οποία να ζητούνται εξηγήσεις για  την τιμή και το κόστος που προτείνετε στην οικονομική προσφορά του. (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν