Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής έργου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής του έργου ” Ανάπλαση εισόδου του οικισμού Γλαύκης¨

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΕΕΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ