Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 24/06/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 3966

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 30/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση μίσθωσης ακινήτου εντός του οικισμού Σμίνθης για κατασκευή Πάρκου Αναψυχής. (Εισηγητής: Σοφτά Κενάν).

3ο θέμα: Ορισμός επιτροπής εκτίμησης και δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στον οικισμό Σμίνθης για ανέγερση νέου δημαρχείου. (Εισηγητής: Σοφτά Κενάν).

4ο θέμα: Ορισμός περιόδου προσφορών καταστημάτων 2022, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4933/2022. (Εισηγητής: Ευστάθιος Τοροσίδης).

5ο θέμα: Έγκριση ή μη της ετήσιας εισφοράς 2022 υπέρ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος Μύκης).

6ο θέμα: Απαλλοτρίωση έκτασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας στον οικισμό Κενταύρου του Δήμου Μύκης». (Εισηγητής: Πετσενίκ Αδνάν).

7ο θέμα: Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, κατά της διευθύντριας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, για καταχρηστική άσκηση δικαιώματος που τελείται απαγορεύοντας παράνομα την χρήση των προαύλιων χώρων των μειονοτικών δημοτικών σχολείων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Μύκης. (Εισηγητής: Πετσενίκ Αδνάν).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν