Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου προμήθειας

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας : ¨Ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών στο Δήμο Μύκη”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ(XML)