Διακήρυξη Δημοπρασίας

Ο Δήμαρχος Μύκης προκηρύσσει Δημοπρασία , μειοδοτική , φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στον οικισμό του Εχίνου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ