, ,

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Δήμου Μύκης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων του Δήμου Μύκης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ (2/2022)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ