Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 25-7-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ