Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12/08/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 08/08/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 4993

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (31η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 12/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2022 της Κ.Δ.Ε.Μ. (Εισηγητής: Εγιούπ Ραχμή).

2ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών ακίνητης περιουσίας από ακίνητο που ήταν δηλωμένο στα μη ηλεκτροδοτούμενα ενώ ηλεκτροδοτείτο (για Αρναούτ Χαμδή). (Εισήγηση: Γεώργιος Χιάλης).

3ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών ακίνητης περιουσίας από ακίνητο που ήταν δηλωμένο στα μη ηλεκτροδοτούμενα ενώ ηλεκτροδοτείτο (για Αχμετσίκ Χασάν). (Εισήγηση: Γεώργιος Χιάλης).

4ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών καθαριότητας & φωτισμού και ΤΑΠ,  λόγω λανθασμένης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους (για Ιντζέ Καρά Τζεμαλή). (Εισήγηση: Γεώργιος Χιάλης).

5ο θέμα: Διαγραφή λανθασμένα βεβαιωθέντων ποσών από Δ.Τ. και Τ.Α.Π. (για Καρά Χασάν Αϊβάς). (Εισήγηση: Γεώργιος Χιάλης).

6ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών καθαριότητας & φωτισμού και ΤΑΠ,  λόγω λανθασμένης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους (για Χατζή Μπεντέλ Αμπιτήν). (Εισήγηση: Γεώργιος Χιάλης).

7ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών καθαριότητας & φωτισμού και ΤΑΠ,  λόγω λανθασμένης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους (για Σακαλή Μουμίν). (Εισήγηση: Γεώργιος Χιάλης).

8ο θέμα: Διαγραφή χρεών ύδρευσης οφειλετών του Δήμου Μύκης. (Εισηγητής: Νικόλαος Νεοκλεους).

9ο θέμα: Αποδοχή της έγκρισης Διακήρυξης για το Υποέργο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου οικισμού Κενταύρου» Α/Α 2 της Πράξης 5041858, ποσού 811.000,0€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

10ο θέμα: Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου οικισμού Κενταύρου» ποσού 811.000,0€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν