Πίνακες (ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ) Κατάταξης υποψηφίων/διοριστέων για την απασχόληση στον καθαρισμό των σχολικών μονάδων

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η πρόσληψη των διοριστέων θα ολοκληρωθεί την 1-9-2022 (έναρξη σύμβασης).