Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης (δια περιφοράς) συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/08/2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 26/08/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 5626

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

(ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε στις 29/08/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, σε έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022), για να συζητηθεί και να ληφθεί η σχετική απόφαση, για το εξής θέμα:

1ο θέμα: Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης – ασφάλισης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της κοινοπραξίας “ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. – ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.” που αφορά το έργο με τίτλο «Βελτίωση – αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης». (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ως εξής: Από ώρα 12:00 (έναρξη Δημοτικού Συμβουλίου), έως ώρα 13:00 (λήξη Δημοτικού Συμβουλίου), οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ενημερώνουν για το τι ψηφίζουν για το θέμα της έκτακτης (δια περιφοράς) συνεδρίασης, είτε στα τηλέφωνα του προέδρου του Δ.Σ. 2541352311 (σταθερό) και 6989864711 (κινητό), είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του προέδρου του Δ.Σ. proedros.dsmykis@yahoo.com αποστέλλοντας πίσω συμπληρωμένη την σχετική καρτέλα ψηφοφορίας θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν