Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς συνεδρίαση) 05/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 01/09/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 5804

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης στις 05/09/2022, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 16:00 έως 17:00, όπως συμμετάσχουν σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα αποσταλούν στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους του Δ.Σ. Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θέλουν να έχουν τα ημερήσια θέματα, θα επικοινωνούν είτε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για να τους αποσταλούν αυτά με τον κλητήρα του Δ. Μύκης, είτε θα απευθύνονται στους πολιτικούς τους αρχηγούς για σχετική ενημέρωση.

Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ως εξής: Από ώρα 16:00 (έναρξη Δημοτικού Συμβουλίου), έως ώρα 17:00 (λήξη Δημοτικού Συμβουλίου), οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ενημερώνουν ο κάθε ένας προσωπικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για το τι ψηφίζουν ξεχωριστά για το κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • στα τηλέφωνα: 2541352311 (σταθερό) και  6989864711 (κινητό) ή
  • στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros.dsmykis@yahoo.com

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού.(Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων έργου και λοιπών μηχανημάτων, για το έτος 2023. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για συντήρηση, επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Μύκης, για το έτος 2023. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

4ο θέμα: Χορήγηση “Εισόδου – Εξόδου” για αντιπροσωπευτικό όχημα “ελαφρύ φορτηγό” σε αγροτεμάχιο (όπου πρόκειται να οικοδομηθεί διώροφο κατάστημα γενικής χρήσης) σε δημοτική οδό περιοχής Κενταύρου του Δήμου Μύκης. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν