Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 08/09/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 6054

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (34η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 12/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2023. (Εισηγητής: Βασίλειος Μωϋσίδης).

3ο θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου οικισμού Κενταύρου» προϋπολογισμού 811.000,00€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών καθαριότητας & φωτισμού και ΤΑΠ, λόγω λανθασμένης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους (για τον κ. Κόντε Σιαμπάν του Νουρή). (Εισηγητής: Γεώργιος Χιάλης).

5ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών καθαριότητας & φωτισμού και ΤΑΠ, λόγω λανθασμένης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους (για τον κ. Μεχμεταλή Χασάν του Καδήρ). (Εισηγητής: Γεώργιος Χιάλης).

6ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών καθαριότητας & φωτισμού, λόγω ανακριβούς αρχικής δήλωσης από την οποία δεν προέκυπτε ότι η κατοικία είναι ημιτελής (για την κα Μπόζ Χουσεΐνογλου Φατμέ του Μουσταφά). (Εισηγητής: Γεώργιος Χιάλης).

7ο θέμα: Διαγραφή λανθασμένα βεβαιωθέντων ποσών από μίσθωμα οικίσκου στον οικισμό Ωραίου, για τον Δεκέμβριο του 2020, με αναλογούν χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου στην Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (Εισηγητής: Γεώργιος Χιάλης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν