,

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 26/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 22/09/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 6392

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε στις 26/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Επίλυση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την  κτηματογράφηση των ακινήτων   στην κοινότητα Ωραίου και ενδεχομένως να προκύψουν παρόμοια προβλήματα και στις άλλες κοινότητες του δήμου μας. (Εισηγητής: Σοφτά Κενάν – Προσκεκλημένος: Δημήτριος Σιάμενος, προϊστάμενος του Γραφείου Κτηματογράφησης Ξάνθης).

2ο θέμα: Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού.(Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Αίτηση παραίτησης του κ. Σούκλα Δεβρήμ από μέλος του διοικητικού συμβουλίου της δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης. (Εισηγητής: Πετσενίκ Αδνάν).

4ο θέμα: Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μύκης. (Εισηγητής: Πετσενίκ Αδνάν).

5ο θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ οκτάμηνης απασχόλησης (επιλογή ειδικότητας). (Εισηγήτρια: Μαρία Κύρου).

6ο θέμα: Υποβολή προτάσεων για τον προϋπολογισμό έτους 2023 Δήμου Μύκης. (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν