,

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 26/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 22/09/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 6389

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (35η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 26/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση πρακτικών Ι, ΙΙ περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου και  ΙΙΙ περί  ανάδειξης οριστικού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Φορτιστών στο Δήμο Μύκης». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

3ο θέμα: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Υδρομάστευση πηγών Εχίνου», αναδόχου Αθανασίου Αριστοτέλη, ποσού 24.800,0€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, οικισμών Δ.Ε. Κοτύλης, Δ.Ε. Θερμών, Δ.Ε. Σατρών», αναδόχου Ματζήρ Ναήλ, ποσού 35.000,00€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, οικισμών Δ.Ε. Μύκης», αναδόχου Δερμετζόγλου Α.Ε., ποσού 74.000,00€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Χορήγηση 2ης γενικής παράτασης της 6403/27-9-2021 σύμβασης με τίτλο: «Εργασίες ανακαίνισης του δαπέδου της κεντρικής πλατείας Ωραίου», προϋπολογισμού 34.999,00€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Αποδοχή της ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»  του Δήμου Μύκης. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

8ο θέμα: Διαγραφή λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. (για Καρά Ορχάν). (Εισηγητής: Γεώργιος Χιάλης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν