Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (13/10/2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 12/10/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 6790

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (39η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 13/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση ένταξης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ή ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΧΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ», προϋπολογισμού 370.266,67 €, κατά το ποσό των 222.160,00 € από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μύκης για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

2ο θέμα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου  στον οικισμό Εχίνου για την εγκατάσταση press-container (σχετ. διακήρυξη 4402/15-7-2022 ΑΔΑ 9Τ4ΝΩΚΛ-Υ6Ο). (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν