Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 21/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 17/10/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 6872

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (40η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 21/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Αποδοχή ή μη της εισφοράς 2023 υπέρ ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Έγκριση πρακτικού για αντικατάσταση λέβητα σχολικής μονάδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

4ο θέμα: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας «Ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου και χώρου πρασίνου ή δικτύου του οικισμού Πάχνης του Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 370.266,67 €. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Παραλαβή της α΄ φάσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή υπαίθριων χώρων αναψυχής στον οικισμό Γλαύκης Δήμου Μύκης», αναδόχου ΗΛΙΑΔΗΣ-ΜΠΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε., ποσού 44.020,00€. (ΣΧΕΤ.: Απόφαση υπ’ αριθ. 169/12-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΨΧΩΚΛ-ΔΡΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Μύκης). (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών ακίνητης περιουσίας από ακίνητο που ήταν δηλωμένο στα μη ηλεκτροδοτούμενα ενώ ηλεκτροδοτείτο (για Κεκέ Μεχμεταλή). (Εισηγητής: Γεώργιος Χιάλης).

7ο θέμα: Διαγραφή χρέους από τέλη καθαριότητας και φωτισμού (για Εμπλιούκ Εμινέ). (Εισηγητής: Γεώργιος Χιάλης).

8ο θέμα: Έγκριση της ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποίησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν