Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 31/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 27/10/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 7029

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 19η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 31/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού.(Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση 2ης συμπληρωματικής κατανομής 2022 για δαπάνες θέρμανσης σχολείων Δ. Μύκης. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Έγκριση Γ΄ κατανομής 2022 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Δ. Μύκης. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

4ο θέμα: Αποδοχή ή μη της εισφοράς 2023 υπέρ ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

5ο θέμα: Καθορισμός ύψους αποζημίωσης δημότη-ληξιάρχου Δ. Μύκης. (Εισηγήτρια: Μαρία Κύρου).

6ο θέμα: Χορήγηση “Εισόδου-Εξόδου” για αντιπροσωπευτικό όχημα “ελαφρύ φορτηγό” σε αγροτεμάχιο (όπου πρόκειται να ισόγεια εμπορική αποθήκη) σε δημοτική οδό περιοχής Κενταύρου του Δήμου Μύκης. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση αίτησης ακύρωσης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. κατά Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Δήμου Μύκης. (Εισηγητής: Σοφτά Κενάν).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν