Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 01/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 27/10/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 7030

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (41η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει την 01/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021 Δήμου Μύκης. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

3ο θέμα: Αύξηση ανθρωποώρας σε προσωπικό μερικής απασχόλησης που απασχολείται στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Μύκης. (Εισηγήτρια: Μαρία Κύρου).

4ο θέμα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των Ν.Π.Δ.Δ., ποσού 88.923,43 €, οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση αίτησης ακύρωσης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. κατά Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Δήμου Μύκης. (Εισηγητής: Σοφτά Κενάν).

6ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δήμου Μύκης. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν