Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 15/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 11/11/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 7324

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (42η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 15/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση ΧΕΠ προπληρωμής για ηλεκτροδότηση των press containers στον Εχίνο. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2022 της ΚΔΕΜ. (Εισήγηση: Εγιούπ Ραχμή).

4ο θέμα: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Δημιουργία – Αξιοποίηση Μονοπατιών», ποσού 8.429,93 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

5ο θέμα: Χορήγηση 1ης γενικής παράτασης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση σχολείων Δ.Ε. Kοτύλης και Θερμών», αναδόχου κ. Σερκάν Μπεδέλ. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Επισκευή – Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

8ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας «Ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου και χώρου πρασίνου ή δικτύου του οικισμού Πάχνης του Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

9ο θέμα: Αδειοδότηση για εκ περιτροπής κλείσιμο της οδού μπροστά από το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο οικισμού Δημαρίου τις ώρες των διαλειμμάτων του σχολείου με κινητές μπάρες. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν