Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 14/11/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 7373

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 18/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Γνωμοδότηση ότι δεν θα υπάρχουν μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023. (Εισήγηση: Ιμάμ Χατιτζέ).

3ο θέμα: Αίτηση άδειας απουσίας δημοτικού συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.).

4ο θέμα: Απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου για στέγαση Δημαρχείου Δήμου Μύκης – Λήψη δανείου για την αποπληρωμή του τιμήματος. (Εισήγηση: Σοφτά Κενάν).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν