Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 24/11/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 7565

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (43η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 28/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2022. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2022. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης και του ετησίου προγράμματος Δράσης (προϋπολογισμός) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Μύκης, τα οποία τεκμηριώνουν τα έσοδα και τα έξοδα για το οικονομικό έτος 2023. (Εισήγηση: Εγιούπ Ραχμή).

4ο θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Κ.Δ.Ε.Μ. έτους 2023. (Εισήγηση: Εγιούπ Ραχμή).

5ο θέμα: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2022 της Κ.Δ.Ε.Μ. (Εισήγηση: Εγιούπ Ραχμή).

6ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (ηλεκτροδότηση container Εχίνου). (Εισήγηση: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

7ο θέμα: Έγκριση πρακτικού 1 ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέων υδατοδεξαμενών οικισμών Εχίνου και Μελιβοίων Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 2.625.545,16 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν