Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 22/12/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 8224

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (50η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 23/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2022 της Κ.Δ.Ε.Μ. (Εισήγηση: Εγιούπ Ραχμή).

2ο θέμα: Έγκριση παράτασης ισχύουσας σύμβασης καυσίμων. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

3ο θέμα: Ανάθεση της προμήθειας καυσίμων Ν.Π.Δ.Δ. εξαιτίας άγονου διαγωνισμού. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Κατεπείγουσα απομάκρυνση καθαιρέντων τμημάτων τοιχίου και προσωρινή στήριξη του αντίποδά του, για την αποφυγή εξάπλωσης της κατάρρευσης οδού στον οικισμό Εχίνου, προϋπολογισμού 12.400,00€. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τον διαγωνισμό «Εργασίες συντήρησης βιολογικών». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης βλαβών βιολογικών», για τρεις μήνες. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου και χώρου πρασίνου ή δικτύου του οικισμού Πάχνης του Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

8ο θέμα: Έγκριση 1ης γενικής παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλιακού αστικού εξοπλισμού Δήμου Μύκης», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 37.200 €. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν