Πρόσκληση έκτακτης δια περιφοράς σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 29/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 28/12/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 8325

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (51η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 29/12/2022 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 13:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

1ο θέμα: Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης του διαγωνισμού: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου 2023-2024 του Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 420.000 €. Ο διαγωνισμός χωρίζεται στα εξής υποέργα:

– Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου: 140.000 €.

– Συντήρηση και επισκευή φορτηγών και επιβατικών οχημάτων: 100.000 €.

– Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών: 50.000 €.

– Επισκευή και συντήρηση ελαστικών (βουλκανιζατέρ): 90.000 €.

(Εισήγηση: Δημήτριος Κανταρτζής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν