Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13/01/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 09/01/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 95

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 13/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Ορισμός εκπροσώπων φορέων στην επιτροπή διαχείρισης προγράμματος Leader 2023-2027. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

3ο θέμα: Χορήγηση 2ης γενικής παράτασης το έργου: «Επισκευή-συντήρηση σχολείων Δ.Ε. Kοτύλης και Θερμών», αναδόχου κ. Σερκάν Μπεδέλ. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Χορήγηση 1ης γενικής παράτασης το έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών Δ.Ε. Κοτύλης, Δ.Ε. Θερμών και Δ.Ε. Σατρών» ποσού 37.200,00€, αναδόχου κ. Αναστασιάδη Σταύρου. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Έγκριση πρακτικών ΙΙ και ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου οικισμού Κενταύρου», προϋπολογισμού δημοπράτησης 811.000,00€. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποχέτευση – ΕΕΛ οικισμού Κενταύρου», προϋπολογισμού δημοπράτησης 3.153.225,81€». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού άνω των 30.000€ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2023. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

8ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μύκης για το έτος 2023. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

9ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2023. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

10ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά τη διαγωνιστική διαδικασία προμηθειών και επιτροπών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος για το έτος 2022. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

11ο θέμα: Αίτηση Εμπλιούκ Εμινέ του Αχμέτ για διαγραφή οφειλής. (Εισήγηση: Τμήμα Εσόδων Δ. Μύκης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν