Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20/01/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 16/01/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 290

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 20/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου οικισμού Μύκης. (Εισήγηση: Μαρία Κύρου).

3ο θέμα: Χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εισήγηση: Ευστάθιος Τοροσίδης).

4ο θέμα: Παραίτηση θέσης παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από την αγορά του Κενταύρου. (Εισήγηση: Ευστάθιος Τοροσίδης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν