Έκτακτη σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 01/03/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 01/03/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 1392

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (7η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει σήμερα 01/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση Πρακτικού III της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου και χώρου πρασίνου ή δικτύου του οικισμού Πάχνης του Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

2ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: Συντήρηση-επισκευή οχημάτων μηχανημάτων έργου Δήμου Μύκης 2023-2024. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν