Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 17/03/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 13/03/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 1591

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (8η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 17/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π. προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (αγορά γραμματοσήμων). (Εισήγηση: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

3ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π. προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (χορήγηση Φ.Ο.Π. Ε.Ο. Εχίνου-Σατρών). (Εισήγηση: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

4ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π. προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (επέκταση Φ.Ο.Π. Ε.Ο. Γλαύκης). (Εισήγηση: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

5ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π. προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (τέλος ταξινομήσεως οχήματος). (Εισήγηση: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

6ο θέμα: Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 500.000,00€. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν