Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20/03/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                              Σμίνθη 16/03/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 1705

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 20/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Εφοριών Δ. Μύκης οικονομικού έτους 2022. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.).

3ο θέμα: Καθορισμός και έγκριση αμοιβής προέδρου Δ.Σ. Κ.Δ.Ε.Μ. (Εισήγηση: Εγιούπ Ραχμή).

4ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση ακινήτων έτους 2023. (Εισήγηση: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

5ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτων για την μίσθωση ακινήτων έτους 2023. (Εισήγηση: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

6ο θέμα: Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συμμετοχή του Δήμου Μύκης στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 των Περιφερειακών Ενοτήτων  Ροδόπης  και  Ξάνθης. (Εισήγηση: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

7ο θέμα: Ανάγκη μίσθωσης ακινήτου στον οικισμό Γλαύκης για τη δημιουργία χώρου αναψυχής. (Εισήγηση: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

8ο θέμα: Χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Κοτύλης, Δ.Ε. Θερμών, Δ.Ε. Σατρών», συμβατικού προϋπολογισμού αξίας 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου Κεχαγιά Αχμέτ του Αλή. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

9ο θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση εισόδου οικισμού Γλαύκης» και της τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, αναδόχου Μακρίδη ΑΤΕ. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

10ο θέμα: Χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημιουργία περιαστικών γωνιών αναψυχής στον οικισμό Γλαύκης», συμβατικού προϋπολογισμού αξίας 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου Μπέλτσο Χακή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν