Σύναψη  δανείου με τράπεζα

Ο Δήμος Μύκης  προτίθεται να προβεί σε σύναψη δανείου με αναγνωρισμένη τράπεζα, προκειμένου να αγοράσει οικόπεδο εντός του οικισμού Σμίνθης , για ανέγερση δημαρχείου .

Το ύψος του δανείου ανέρχεται σε  147.500  ευρώ ( εμπορική αξία ακινήτου ) . Τα έτη αποπληρωμής του δανείου θα  είναι 10  ή 15 έτη.

Υποβολή  προσφορών γίνεται στην  Οικονομική Υπηρεσία . (Πληροφορίες κ.  Μύτικα Μαρία  Τηλ. 2541352312 , email : maria.mytika@dimosmykis.gr).

Με τιμή

Ο Δήμαρχος Μύκης

ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ