Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27/03/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 23/03/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 1880

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (9η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 27/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση ΧΕΠ προπληρωμής για μετατόπιση δικτύου στη Γλαύκη. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση όρων δημοπρασίας για μίσθωση χώρου πάρκινγκ στον οικισμό Σμίνθης. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Οδού Γλαύκης-Πάχνης», προϋπολογισμού 162.280,14€. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για τη διαμόρφωση υπάρχοντος οικοπέδου σε χώρο πολλαπλών αθλητικών δραστηριοτήτων στον οικισμό Χρυσό», ποσού 47.058,00€ με το ΦΠΑ (37.950,00€ + 9.108,00€ Φ.Π.Α.), αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.» – «ΤΖΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» – «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

5ο θέμα: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου στον οικισμό Σμίνθης», ποσού 71.300,00€ με το ΦΠΑ (57.500,00€ + 13.800,00€ Φ.Π.Α.), αναδόχου ένωσης οικονομικών «ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.» – «ΗΛΙΑΔΗΣ – ΜΠΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.» – «ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν