Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 10-4-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 06/04/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 2159

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (10η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 10/04/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Νικόλαος Νεοκλέους).

3ο θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στον οικισμό Γλαύκης για την δημιουργία χώρου αναψυχής. (Εισήγηση: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

4ο θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στον οικισμό Κενταύρου για την στέγαση και λειτουργία νέου Κ.Ε.Π. (Εισήγηση: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

5ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας οδού Γλαύκης-Πάχνης», 162.280,14€ με Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία ελέγχου λειτουργίας ρύθμισης συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ΕΕΛ και Αντλ. Λυμ. Δ. Μύκης», ποσού 57.268,90 ευρώ με Φ.Π.Α., και ορισμός επόπτη παρακολούθησης της σύμβασης. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Έγκριση πρακτικού 3 της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Καλλιέργεια πηγής στην περιοχή του Δημαρίου και μεταφορά του νερού για την ενίσχυση δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου», αρχικού προϋπολογισμού 1.253.779,80 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού. (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

8ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (μετατόπιση δικτύου στον οικ. Γλαύκης). (Εισήγηση: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν