Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 24/04/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                              Σμίνθη 20/04/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 2367

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 24/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Αίτημα (Αλκμήνης Μουδανίδου) παράτασης υλοποίησης και παράδοσης του έργου «Mineral Paths; Vacations and Nature with a blink» του Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

3ο θέμα: Αίτημα (Σταύρου Καρυπίδη) παράτασης υλοποίησης και παράδοσης του έργου  «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης ημερίδων πληροφόρησης, τελικής εκδήλωσης και επισκέψεων για την προβολή και διάχυση των δράσεων του έργου «Mineral Paths; Vacations and Nature with a blink» στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 με ακρωνύμιο Mineral Paths και κωδικό MIS 5049411. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών καθαριότητας, φωτισμού & ΤΑΠ, λόγω λανθασμένης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους. (Εισήγηση: Γεώργιος Χιάλης).

5ο θέμα: Ορισμός ορκωτών λογιστών για έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου της Κ.Δ.Ε.Μ. έτους 2022. (Εισήγηση: Ραχμή Εγιούπ).

6ο θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εκδίκαση της αγωγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ.  Μακεδονίας – Θράκης» με τον διακριτικό τίτλο “ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.” κατά του Δήμου Μύκης. (Εισηγητής: Κενάν Σοφτά).

7ο θέμα: Επιστολή-αίτημα της Diplomatic Representation of The State of Palestine – Athens – Greece, προς τον Δήμαρχο Μύκης. (Εισήγηση: Δήμαρχος Μύκης).

8ο θέμα: Ορισμός δημοτικών συμβούλων που συμμετέχουν στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

9ο θέμα: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. (Εισήγηση: Ευστάθιος Τοροσίδης).

10ο θέμα: Μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου. (Εισήγηση: Ευστάθιος Τοροσίδης).

11ο θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας του δημοτικού συμβούλου Χάητα Γιουσούφ του Χασάν από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.)

12ο θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Μύκης με ΔΙΑΑΜΑΘ. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

13ο θέμα: Έγκριση χορήγησης 1ης γενικής παράτασης του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μύκης», αναδόχου Νταφούλη Βασιλείου, ποσού 69.299,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

14ο θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μύκης», αναδόχου Νταφούλη Βασιλείου, ποσού 69.299,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

15ο θέμα: Έγκριση χορήγησης 1ης γενικής παράτασης του έργου: «Ανάπλαση εισόδου οικισμού Γλαύκης», αναδόχου Μακρίδη ΑΤΕ. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν