Ανακοίνωση – Οδηγίες Προστασίας από Δασικές Πυρκαγιές

Οδηγίες Προστασίας από Δασικές Πυρκαγιέςhttp://localhost/mykh/wordpress/wp-content/uploads/2023/05/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ_08052023.pdf