Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (13/06/2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                              Σμίνθη 09/06/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 3433

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 14/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Χορήγηση 4ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση-Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

3ο θέμα: Έγκριση άδειας απουσίας του δημοτικού συμβούλου Κεχαγιά Σαμή από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.)

4ο θέμα: Έγκριση 1ης γενικής παράτασης της υπηρεσίας: «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μύκης», ποσού 15.000,00€, αναδόχου Ιμάμ Ριτβάν. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Έγκριση 1ης γενικής παράτασης της υπηρεσίας: «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μύκης», ποσού 20.000,00€, αναδόχου Σερκάν Μπεδέλ. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν