Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής 18/07/202

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σμίνθη, 14/07/2023

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΗΣ                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 4181

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                   

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (2η)

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

  1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
  2. Καλεντζή Χικμέτ
  3. Κουστσή Εργκιούλ
  4. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης, που θα γίνει στις 18/07/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1ο θέμα: Υποβολή επικαιροποιημένου (έκδοση 2η/2023) «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ’ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν