,

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Δήμου Μύκης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων του Δήμου Μύκης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 ως και την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ 1/2023)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(doc)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (pdf)