Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 03/08/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 03/08/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 4614

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (21η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει σήμερα 03/08/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση άδειας οδήγησης κατ’ εξαίρεση υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

2ο θέμα: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του έργου με τίτλο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας οδού Γλαύκης-Πάχνης» αρχικού προϋπολογισμού 162.280,14 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν