Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 22/08/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                              Σμίνθη 18/08/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 4949

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 22/08/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024. (Εισήγηση: Μαρία Κύρου).

2ο θέμα: Αίτηση του δημότη Μύκης, Μπουγιουκλού Χασάν του Σαλή, για οικονομική ενίσχυση. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.).

3ο θέμα: Αίτηση του δημότη Μύκης, Κοτς Ιμπραχήμ του Σαλή, για οικονομική ενίσχυση. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.).

4ο θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Μύκης 2023», ποσού 37.000,00€. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση-αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης», με Α/Α 1 της Πράξης «Βελτίωση-Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Μύκης» (Κωδ. ΟΠΣ: 5034839), αναδόχου Κ/Ξ ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. – ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε. (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

6ο θέμα: Χορήγηση 3ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Κοτύλης, Δ.Ε. Θερμών, Δ.Ε. Σατρών». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν