, , ,

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Μύκης.

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Μύκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ