Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 05/09/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                              Σμίνθη 01/09/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 5417

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 05/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα)

2ο θέμα: Υποβολή επικαιροποιημένου (έκδοση 1η/2023) «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

3ο θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Ανάπλαση εισόδου οικισμού Γλαύκης» αναδόχου Μακρίδη ΑΤΕ, συμβατικού ποσού 88.000,00€ με ΦΠΑ (24%).(Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Μύκης», προϋπολογισμού μελέτης 248.000.00€ (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531», αναδόχου Μακρίδη ΑΤΕ. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μύκης 2023», αναδόχου Σαββόπουλου Χαράλαμπου, συμβατικού ποσού 67.900,01€ με το ΦΠΑ (24%). (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση εισόδου οικισμού Γλαύκης», αναδόχου Μακρίδη ΑΤΕ, ποσού 37.200,00€ με ΦΠΑ (24%). (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σατρών, Δ.Ε. Θερμών, Δ.Ε. Κοτύλης 2023»

αξίας 37.200,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου Μακρίδη Χαράλαμπου. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

8ο θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την άρση της επικινδυνότητας τμήματος του οδικού δικτύου του οικισμού Άλματος». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

9ο θέμα: Έγκριση 4ου ΑΠΕ και 2ου ΑΠΕ της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης κατά το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Έργα δημοτικής οδοποιίας στους οικισμούς Κενταύρου και Κοτύλης (υποέργο 2 – οικισμός Κοτύλης)». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

10ο θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 62/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αλλαγή διευθυντών ως μέλη Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Ιμάμ Χατιτζέ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν