Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (03/10/2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                              Σμίνθη 29/09/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 6295

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 14η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 03/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ου Α.Π.Ε.) του υποέργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Μύκης», της ομότιτλης Πράξης, του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020». ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0035987673. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

3ο θέμα: Συμπληρωματική κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών σε προσωπικό μερικής και πλήρους απασχόλησης που θα απασχοληθεί στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Μύκης 2023-24. (Εισήγηση: Μαρία Κύρου).

4ο θέμα: Έγκριση σύμβασης για την υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων των Υπηρεσιών Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Μαρία Κύρου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν