Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 03/10/2023

ΕΘΝΟΣΗΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Σμίνθη – 67100 Ξάνθη                                                                                 Σμίνθη, 02/10/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 6318                                                        

                                                                                                     Συνεδρίαση 2η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

1. Κουστσή Εργκιούλ (πρόεδρος)
2. Σαχινλή Ριτβάν (αντιπρόεδρος)5. Καβάς Κενάν
3. Πετσενίκ Αδνάν6. Μουσά Σεϊντάν
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7. Τσιτάκ Τζεχάτ

Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μύκης, την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και της  374/39135/30-5-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

1ο θέμα: Παράταση εργασιών κυκλοφοριακής μελέτης στο πλαίσιο κατασκευής Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ισχύος 1.303 MW. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

2ο θέμα: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικισμού Εχίνου. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

3ο θέμα: Έγκριση παραδοτέου της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μύκης». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κουστσή Εργκιούλ